Image

Krkonošský aeroklub Vrchlabí

O klubu

 • Aeroklub pokračuje v dlouhé tradici sportovního letectví na Vrchlabsku. V současné době klub sdružuje asi 40 sportovních letců a provozuje vlastní leteckou školu. Piloti aeroklubu se letectví věnují v celé jeho šíři. Létáme na větroních, motorových letadlech i ultralehkých letadlech. Někteří členové se věnují letecké akrobacii. Řada našich členů má letectví i jako profesi a usedá za řízení dopravních letadel, z našeho klubu vzešli i vojenští letci.
 • V čele klubu stojí předseda, místopředseda a členové výboru klubu, kteří jsou voleni na dvouleté období, stejně jako tříčlenná kontrolní komise klubu. Odborné letecké zabezpečení provozu klubu je rozloženo mezi vedoucího letového provozu, vedoucího výcviku a hlavního technika. Klíčovou strukturu klubu tvoří dále hlavní technik, vedoucí letecké školy, vedoucí provozu zážitkových letů.
 • Vnitřní kultura klubu se opírá o plnou dobrovolnost, vysokou míru svobody a osobní odpovědnost svých členů. Klub používá pro svůj provoz odborné vnitřní směrnice, které podporují bezpečnost letového provozu. Celkově klub usiluje o co největší jednoduchost při zachování bezpečnosti a efektivní plnění legislativních požadavků.

 

Letecká škola číslo CZ.DTO.001

 • Klub provozuje vlastní leteckou školu, která splňuje podmínky Úřadu pro civilní letectví pro výcvik vlastních členů pro získání pilotních oprávnění a kvalifikací. V čele letecké školy stojí vedoucí výcviku, zkušený instruktor s mnohaletou praxí. Letoví instruktoři mají mnohaletou praxi ve výcviku pilotních žáků. Výcvik je dokonale systematizovaný a je propracovaný ze všech hledisek, včetně hlediska psychologie a pedagogiky.
 • Škola poskytuje několik úrovní leteckého vzdělání:
  1. Pilotní licence GLD. Létání na větroních (kluzácích) všech typů.
  2. Pilotní licence LAPL(A). Sportovní létání na motorových letadlech do maximální vzletové hmotnosti 2t. Pilotní licence je platná v celé EU.
  3. Pilotní licence PPL(A). Licence soukromého pilota je ideální pro následné získání vyšších leteckých kvalifikací. Pilotní licence je prakticky platná na celém světě.
  4. Pilotní licence ULL. Sportovní létání na ultralehkých letadlech s maximální vzletovou hmotností 500 kg. Legislativu oblasti nespravuje ÚCL, ale asociace LAA.
 • Podmínky pro zahájení leteckého výcviku se odlišují podle cílové licence. Základní předpoklady lze ale shrnout takto:
  1. Létání se mohou věnovat pouze lidé s dobrým zdravím. Každý pilot prochází každé dva roky prohlídkou u specializovaného lékaře. Některá zdravotní omezení jsou pro létání na sportovních letadlech přípustná, není se proto třeba obávat, pokud nějakým menším zdravotním nedostatkem trpíte.
  2. Mládež do 18 let potřebuje pro zahájení létání souhlas zákonných zástupců. Nejmenší smysluplný věk pro zahájení výcviku je 14 let.
  3. Budoucí pilotní žák se na základě volně sepsané žádosti stane po schválení Výkonným výborem klubu členem s omezeným hlasovacím právem.
  4. Pilotní žák přijatý za člena klubu nejprve zahájí teoretickou odbornou přípravu v oborech aerodynamika a mechanika letu, letecká navigace, stavba letadel a leteckých přístrojů, meteorologie, fyziologická výkonnost člověka a letecké předpisy.
 • Délka výcviku je různá podle zvolené cílové licence. Může trvat 6 měsíců až dva roky.
 • V případě zájmu o letecký výcvik nás kontaktujete mailem nebo telefonicky na čísle +420 603 567 028.

 

Zážitkové lety

 • V úzké spolupráci s provozovatelem letiště společností Operátor letiště Vrchlabí s.r.o. provozujeme zážitkové lety pro veřejnost.
 • Zážitkové lety pro veřejnost jsou prováděny podle čl. 6, odst. 4a, písm. (c) nařízení (EU) č. 965/2012, prováděcí směrnice Úřadu pro civilní letectví CAA-SL-102-n-16.
 • Provozovatel letů ustavuje do funkce velitele letadla zkušené piloty, kteří plní zákonem dané požadavky na minimální praxi náletu 200 hodin na motorových letounech, z toho 125 hodin ve funkci velitele letadla.
 • Vysvětlující a zcela detailní informace o zážitkových letech naleznete zde.

 

Letadla v klubu

 • Klub vlastní a provozuje řadu letadel pro naplnění základních potřeb svých členů.
 • Za technický stav letadel odpovídá hlavní technik klubu. Některá letadla jsou servisována v leteckém servisu, o některá pečujeme vlastní odborností.
  1. Motorový letoun Zlin Z 226 MS. Dvoumístný jednomotorový celokovový stroj, převážně používaný pro vleky kluzáků.
  2. Motorový letoun Cessna 172 M. Čtyřmístný jednomotorový celokovový stroj, převážně používaný pro výcvik a pro zážitkové lety.
  3. Motorizovaný kluzák L13 SE Vivat. Dvoumístný jednomotorový celokovový stroj, používaný pro volné létání a pro zážitkové lety.
  4. Výcvikový kluzák L13 A Blaník. Dvoumístný celokovový větroň, používaný hlavně pro výcvik a základní sportovní létání.
  5. Klubový kluzák VSO 10 Gradient. Jednomístný větroň smíšené konstrukce, používaný pro pokročilejší sportovní létání.
  6. Závodní kluzák ShempHirth Discus. Jednomístný větroň laminátové konstrukce, používaný pro výkonné a závodní sportovní létání.
  7. Ultralehké motorové letadlo EV 97 EuroStar. Dvoumístné celokovové letadlo pro rekreační létání a výcvik.
 •  Další letecká technika je ve vlastnictví členů našeho klubu. 
  1. Akrobatický letoun Zlin Z 50 LS. Jednomístný jednomotorový speciál celokovové konstrukce, používaný pro leteckou akrobacii.
  2. Závodní kluzák HPH Shark. Jednomístný větroň laminátové konstrukce, schopný samostatného startu, používaný pro výkonné a závodní sportovní létání.
  3. Historický kluzák LF 107 Pionýr. Dvoumístný, původně školní větroň dřevěné konstrukce je raritním kusem s historickou hodnotou.
  4. Historický kluzák VT 116 Orlík. Jednomístný, původně výkonný větroň dřevěné konstrukce pro rekreační létání s dávkou nostalgie.
  5. Ultralehké motorové letadlo Tulák. Dvoumístné letadlo smíšené konstrukce pro rekreační létání.

Historie

 • Na letišti ve Vrchlabí působí aeroklub od roku 1947, kdy po válce navázal na předválečné letecké aktivity místního klubu VDF, který létal ještě z jižního svahu Jankova kopce a z vrcholku Zadního Žalého. Zakládající členové pro nově založený aeroklub získali rozsáhlé pozemky přídělem, směnou a nákupem převážně od lánovských zemědělců. V roce 1948 byl postaven malý hangár, v roce 1949 zažádal aeroklub o stavební povolení na stavbu velkého hangáru. Současně s tím založil Krkonošský aeroklub Vrchlabí v roce 1949 i plachtařské středisko, které se po čase transformovalo do letecké školy.
 • V dobách socialismu byl Krkonošský aeroklub Vrchlabí jako organizace násilně zrušen a členové museli přejít pod SVAZARM a pod ním založenou Členskou organizaci SVAZARMu Aeroklub Vrchlabí. Pozemky na letišti Vrchlabí ale v období socialismu nebyly převedeny pod SVAZARM a zůstaly tak v právním vakuu nevlastněné žádným existujícím subjektem.
 • Po roce 1989 byl založen současný Krkonošský aeroklub Vrchlabí, který svou právní subjektivitou navázal na původní Krkonošský aeroklub Vrchlabí z roku 1947. Kontinuita klubu byla v té době potvrzena členy, kteří ještě pamatovali působení původního klubu, nežli byl socialistickým režimem zrušen.
 • V současné době Krkonošský aeroklub Vrchlabí usiluje o alespoň částečné narovnání historické křivdy, které se dopustil v roce 1992 národní letecký svaz Aeroklub Čech a Moravy. Na tento subjekt byly v “divokých devadesátých letech” právně neplatně převedeny pozemky původně patřící původnímu vrchlabskému klubu, které byly následně vloženy do nově vzniklé společnosti Letecká škola Vrchlabí a.s.. Narovnání má spočívat v předání akciového podílu, který vlastní právní nástupce Aeroklubu Čech a Moravy spolek Aeroklub České republiky, kterého je Krkonošský aeroklub Vrchlabí členem. To vše v situaci, kdy je Letecká škola zcela nefunkční poté, co ztratila původně zamýšlený smysl a byla vytunelována. Trestnou činnost na letišti ve Vrchlabí v současnosti řeší policie a soudy ve vleklých trestních řízeních a soudních sporech.

© 2023 - Operátor letiště Vrchlabí s.r.o.