Výcvik & Kurzy

Letecká škola Vrchlabí zajišťuje tyto druhy výcviků:

(Číslo Osvědčení o schválení CZ / ATO (A) – 005)

CPL (A) – obchodní pilot (letoun ) / commercial pilot (aeroplane)

MEP land – vícemotorové pístové letouny (pozemní) / multi-engine piston aeroplanes (land)
teoretická výuka a letový výcvik / theoretical knowledge instruction and flight training

FI (A) – letový instruktor (letoun) / flight instruktor (aeroplane)
teoretická výuka a letový výcvik / theoretical knowlendge instruction and flight training

FI (G,TMG) – letový instruktor kluzáků a motorových kluzáků / flight instruktor G, TMG
teoretická výuka a letový výcvik / theoretical knowlendge instruction and flight training

Rozšíření kvalifikace FI(A) pro výcvik MEP land / FI (A) rating extension for MEP land training
teoretická výuka a letový výcvik / theoretical knowledge instruction and flight training

PPL(A) – soukromý pilot (letoun) / private pilot (aeroplane)
teoretická výuka a letový výcvik / theoretical knowledge instruction and flight training

NIGHT – kvalifikace pro lety v noci / night qualification
teoretický výuka a letový výcvik / theoretical knowledge instruction and flight training

TST – zkušební lety / test flights
teoretická výuka a letový výcvik / theoretical knowledge instruction and flight training

TST (G.TMG) – zkušební lety G,TMG / test flights G , TMG
teoretická výuka a letový výcvik / theoretical knowledge instruction and flight training

TOW – aerovleky / towing
teoretická výuka a letový výcvik / theoretical knowledge instruction and flight training

GLD – pilot kluzáků / glider pilot

TMG – pilot motorových kluzáků / touring motor glider pilot