Letiště Vrchlabí slouží pro letouny do 5,7 t, helikoptéry do 15 t, UL letadla, kluzáky, motorové kluzáky, volné balony a vzducholodě.
 
Letištní řád LKVR platný od 15.9.2017 – PDF

 

Provozní doba

15. duben – 15. říjen – sobota, neděle a ve dnech pracovního volna je na letišti poskytována služba RADIO v době od 0700 – 1400 UTC (0900 – 1600 LT)
místní provoz mimo provozní dobu – služba RADIO je poskytována podle potřeby v souladu s předpisem L11 – dodatek S
ostatní provoz mimo provozní dobu – přílety, odlety a místní činnost je nutno oznámit provozovateli letiště nejméně 24 hodin předem
Odklízení sněhu z dráhového systému a pojížděcích drah se neprovádí.

 

Poskytované služby a ceník

ceník platný od 1.11. 2017
 
 
 
Přistávací poplatky
 
Ultralehká letadla 60 Kč
Letadla do MTOW 2t 100 Kč
Za každou další započatou tunu MTOW 50 Kč
Bezmotorová letadla (kluzáky, závěsné kluzáky, padákové kluzáky a balóny) bez poplatku
Letouny vlastněné nebo provozované členskými organizacemi AeČR bez poplatku
 
  • Platby lze provádět pouze v hotovosti. Po předchozí dohodě lze provádět úhradu formou fakturace se splatností 14 dní. 

 

Další poplatky

Hlukový regulační poplatek 200 Kč
Sankce za porušení pravidel provozu 5 000 Kč

 

  • Hlukový regulační poplatek se vybírá při provádění vzletů letadly z dráhy 11, která nemají hlukový certifikát, resp. překračují hlukové limity stanovené v předpisu L16/I (např. Z-142, Z-42, Z-43, Z-226, L-200, An-2 apod.).
  • Sankční poplatek se vybírá za porušování místních pravidel na letišti LKVR, která jsou specifikována v Organizačním řádu letiště nebo která vyplívají z koordinačních dohod s dalšími provozovateli na LKVR. Provozovatel letiště si vyhrazuje právo na zákaz činnosti, případně okamžité zrušení smluv a dohod. provozovatelům, kteří soustavně porušují uvedená pravidla provozu. Sankční poplatek se vybírá za každou jednotlivou událost.

 

Dlouhodobé a ostatní služby

Doba užívání < 1 měsíc 1-  6 měsíců > 6 měsíců
Hangárování 300 Kč / noc 3 000 Kč / měs. 1 700 Kč / měs.
Parkování na ploše 100 Kč / noc 1 200 Kč / měs. 1 000 Kč / měs.
Provozní poplatek (za letadlo) 300 Kč / noc 3 000 Kč / měs. 1 000 Kč / měs.
Poplatek za užívání letiště (za osobu) 100 Kč / noc 500 Kč / měs. 200 Kč / měs.
Parkování automobilu 50 Kč / noc 500 Kč / měs. 200 Kč / měs.
Pronájem učebny 500 Kč / noc    

 

  • Poplatek za parkování na ploše letiště  se vybírá za letadlo odstavené přes noc. Parkování v průběhu dne je zdarma.
  • Provozní poplatek za letadlo/osobu se vybírá za provádění místní činnosti (např. výcvik, aerovleky apod.).
  • Další poplatky neupravené tímto ceníkem jsou předmětem dohody a smluvního ujednání.

 

Pohonné hmoty

Na letišti je v provozu čerpací stanice fy. TWINTRANS. Čerpací stojan je samoobslužný s použitím zákaznické karty TWINTRANS.
Provozovatel letiště je vybaven platebním terminálem pro úhradu paliva na místě.
Platby v hotovosti (z důvodu nutnosti EET) nejsou možné.
 
Na letišti je aktuálně dostupné palivo AVGAS 100LL – 30,50 Kč / 1 litr (cca 53,50 Kč / litr vč SPD a DPH).
Uvedená cena je bez SPD (13,71 Kč / litr) a DPH (21%).
 
*(Uvedené ceny jsou orientační a mohou se měnit v závislosti na dodavateli)