Omezení provozu z důvodu stavu dráhy

Upozorňujeme uživatele letiště, že vzletová a přistávací dráha stále není způsobilá k provozu z důvodu podmáčeného povrchu.

Seznamovací lety (vyhlídkové lety) pro veřejnost budou prováděny nejdříve po 22.4.2018.

Byl vydán varovný NOTAM s platností do neděle 22.4.2018. Provoz motorových letadel je provozovatelem letiště zakázán, aby nedošlo k poškození povrchu RWY. V případě provedení vzletu nebo přistání tak uživatel letiště činí na vlastní nebezpečí a případná náprava poškození RWY a pohybových ploch jde na jeho vrub.

 

loading
×