Letiště Vrchlabí slouží pro letouny do 5700 kg, helikoptéry do 15000 kg, UL letadla s maximální vzletovou hmotností
450 kg, kluzáky, motorové kluzáky, volné balony a vzducholodě.

Letištní řád, pohotovostní plán letiště a další jsou dostupné v dokumentech.

Provozní doba

 • 15. duben – 15. říjen – sobota, neděle a ve dnech pracovního volna je na letišti poskytována služba RADIO v době od 0700 – 1400 UTC (0900 – 1600 LT)
  místní provoz mimo provozní dobu – služba RADIO je poskytována podle potřeby v souladu s předpisem L11 – dodatek S
 • ostatní provoz mimo provozní dobu – přílety, odlety a místní činnost je nutno oznámit provozovateli letiště nejméně 24 hodin předem
 • Odklízení sněhu z dráhového systému a pojížděcích drah se neprovádí.

Poplatky za užívání letiště

ceník platný od 15.10.2017
Platby lze provádět pouze v hotovosti. Po předchozí dohodě lze provádět úhradu formou fakturace se splatností 14 dní.

Pohonné hmoty

 • Na letišti je v provozu čerpací stanice fy. TWINTRANS.
 • Čerpací stojan je samoobslužný s použitím zákaznické karty TWINTRANS.
 • Provozovatel letiště je vybaven platebním terminálem pro úhradu paliva na místě.
 • Platby v hotovosti (z důvodu nutnosti EET) nejsou možné.
 • Na letišti je aktuálně dostupné palivo AVGAS 100LL – 30,50 Kč / 1 litr (cca 53,50 Kč / litr vč SPD a DPH).
 • Uvedená cena je bez SPD (13,71 Kč / litr) a DPH (21%).

Hluková omezení leteckého provozu

 • Denně v době od 12:00 do 13:00 místního času jsou vzlety letadel s motorem z dráhy 11 a přistání na dráhu 29 zakázány. Toto neplatí v sobotu a neděli pro letouny vyhovující hlukové normě (C1xx, M7, apod.)
 • Denně po 18:00 místního času jsou vzlety letadel s motorem z dráhy 11 a přistání na dráhu 29 zakázány.  V sobotu a neděli platí pro letouny vyhovující hlukové normě (C1xx, M7, apod.) zákaz vzletu a přistání v uvedeném směru po 19:00 místního času.
 • Vzlet letounů, které překračují hlukové limity (Z43, L200, Z226, Z142 apod.) z dráhy 11 v dovolených časech je zatížen hlukovým poplatkem 200 Kč za vzlet.
 • Létání akrobacie v ATZ LKVR je zakázáno. Jednotlivé akrobatické lety v ATZ LKVR, za stanovených podmínek, jsou předmětem povolení Provozovatele, resp. jeho odpovědné osoby.
 • Při provádění letů letouny v prostoru Krkonošského národního parku (KRNAP) v rámci ATZ LKVR musí Uživatel dodržovat minimální výšku 300m nad terénem. Na provoz kluzáků se tyto omezení nevztahují.
 • V oblasti KRNAP mimo ATZ LKVR je doporučeno dodržovat minimální výšku 300m nad terénem a za spojnici Harrachov-Špindlerův Mlýn-Pec pod Sněžkou severně dodržovat minimální výšku 1000m nad terénem. Na provoz kluzáků se tyto omezení nevztahují.
loading
×